NETEJA DE TURBINA EXTRACTORA

Serveis

La turbina  extractora és l’element del sistema encarregat d’extreure els fums de la cuina cap al’exterior.

És un altre element crític en la seva neteja integral, ja que si no està en plenes condicionstenim risc d’incendi i d’un major consum energètic.