Manteniment

Grup LN

Son serveis assignats per contracte en el que hi ha un compromís per part del GRUP LN i del client a efectuar tasques i freqüències estipulades per tal d’obtenir uns resultats òptims en neteja i higiene.

  • HIGIENITACIONS DE CUINES
  • NETEJA DE MANTENIMENT I DE XOC D’EDIFICIS I LOCALS
  • NETEJA DE VIDRES
  • TRACTAMENTS DE SUPERFICIES: CRISTAL.LITZATS, DECAPATS, ENCERATS, REBAIXATS
  • HIGIENITZACIONS TEXTILS: MOQUETES, CATIFES,TAPISSATS, TENDALS I CARPES.
  • JARDINERIA
  • PINTURA D’INTERIORS
  • TREBALLS VERTICALS