Formació

Grup LN

La higiène alimentària comprèn totes les mesures necessàries per a garantir la innocuïtat sanitària dels aliments, mantenint a la vegada la resta de qualitats que li son pròpies.

La legislació que regula els menjadors col·lectius es cada vegada més exigent en el que es refereix a les qüestions higiènic-sanitàries en les que es deu realitzar la prestació d’aquest servei aquest fet justifica per si mateix, la necessitat de dispossar de plans formatius i guies informatives que orientin als responsables i treballadors dels menjadors col·lectius i en el desenvolupament de la seva activitat professional.

La formació abraça tots els aspectes relacionats amb la prestació d’un servei de menjador col·lectiu: instruccions especifiques sobre les correctes pràctiques de treball, descripció i definició d’un sistema d’autocontrol sanitari i descripció detallada dels requisits que de un complir les instal·lacions i el equipament dels menjadors i les cuines.

The list of online casino games for real money for any player. Best payment methods and bonuses