Tractament de legionel·la

Grup LN

En Grup LN. posem a la disposició del client l’experiència basada en una llarga trajectòria com a especialistes en neteges especials, desinfeccions i manteniment higiènic, sobretot de sistemes de climatització, conductes i Unitats de Tractament d’Aire, així com treballs per al control i prevenció de la Legionel·la.
Ens regim per les directrius expressats en el REIAL DECRET 865/2003 i DECRET DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 352/2004 pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis.

Empresa aplicadora:

Nom: LIMP’TRES, S.L.                           NIF: B-58903295

Direcció: C/ Bilbao, 33-35 local              TELF: 93.320.81.85

Població: 08005 Barcelona

INSCRITA EN EL REGISTRE OFICIAL D’ ESTABLECIMIENTS I SERVEIS PLAGUICIDES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB EL Nº 5383CAT-LGB