Pla d'higiene

Grup LN

Els establiments alimentaris i de restauració han d’assegurar que totes les instal·lacions, la maquinària, els estris i altres equipaments estiguin degudament nets i desinfectats per tal que no siguin una Font de contaminació per als aliments.

Així mateix s’ha de tenir present que les mateixes activitats de neteja i desinfecció poden ser una causa de contaminació química dels aliments, bé de manera directa o bé per a permanència de possibles residus de detergents i de desinfectants a les superfícies sotmeses a aquestes operacions.

El Pla de neteja i desinfecció (N+D)s’ha de dur a terme tenint en compte les necessitats higièniques de cada establiment, els processos de producció, els tipus d’aliments i els perills relacionats.

Aquest Pla d’higiene establirà tipus de químics com a maquinaria i estris a utilitzar tenint en conte superfície material, freqüència, tipus de producte, dosificació, temps i condicions d’aplicació i seguretat.