Analítiques de laboratori

Grup LN

Grup LN realitza analítiques microbiològiques dels espais, presa de mostres i valors de referència segons neteja i desinfeccions efectuades.