legislacio01

Legislació

Grup LN

La neteja i higienització periòdica de les campanes , conductes i extractors és una operació indispensable per aconseguir els següents objectius:

Evitar riscos d’incendi
✓ RD 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el CTE( Codi Tècnic de l’Edificació ) :
✓ Complir amb les normes de prevenció d’incendis:
Document bàsic SI de seguretat en cas d’incendi ( Document inclòs en la Part II del Codi Tècnic de l’Edificació ). Segons la seva taula 2.1Clasificacion de risc segons potència de cuina instal·lada.
✓ Complir el RD 1027/2007 RITE ( Reglament Instal·lacions Tèrmiques en Edificis ) i la seva modificació RD 238/2013.

Evitar riscos de contaminació alimentària
✓ Document Bàsic HS de salubritat ( Document inclòs en la Part II del Codi Tècnic de l’Edificació ) Secció HS 3.RD 314/2006
✓ Complir amb les normes de Reial Decret 3484/2000 , de 29 de desembre, pel qual s’estableixen en el seu article 10 els controls d’higiene per l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats
✓ Evitar fums i olors Instal·lacions còmodes i agradables per als clients i empleats
✓ Major rendibilitat ( estalvis en manteniment , reparacions i major venda )

Normalment , es tendeix a netejar “el que es veu ” , això és les parts exteriors de la campana , sent per altra banda les parts “que no es veuen ” , això és el interior de la campana, ventiladors , turbines i conductes, on hi ha els més riscos i problemes , entre ells potser el més gran sigui el d’incendi.