Grup LN

LimpTres i Net-Expres

Grup LN és una entitat formada per les empreses LimpTres i Net-Expres, especialitzades en serveis diversos com la neteja i serveis integrals d’instal·lacions, tractaments de superfícies, sanitat ambiental i serveis auxiliars com la jardineria i la pintura.