LimpTres i Net-Expres

Format per professionals del sector de la neteja industrial amb una experiencia de mes de 30 anys.
Dissenyem plans de Neteja i Desinfecció (ND), tenint en compte les necessitats d’higiene de cada establiment, processos de producció, equipaments, tipus d’aliments i perills relacionats, cubrint totes les árees que afectin al servei.