NETEJA DE CONDUCTES D’EXTRACCIO DE FUMS

Serveis

Una vegada registrat el lloc d’accés en el conducte procedim a inserir la llança per l’interior del conducte vertical i horitzontal començant des del més alt, generalment on es troba la caixa extractora, cap avall pel conducte vertical.

Injectem escuma activa (detergent) a l’interior dels conductes, caixa de l’extracció i extracció. La deixem actuar uns minuts perquè extregui el greix adherit, tot seguit aclarim amb aigua calenta polvoritzada i aspirem les restes.

Pla anual de manteniment Temps
Chemeneia doméstica (ús 3 vegades al mes) Una vegada a l’any
Chemeneia doméstica (ús 1 vegades al mes) Una vegada a l’any
Cuines industrials* 6 mesos *
Caldera comunitaries de gasoil una vegada a l’any
Caldera particulars de gasoil una vegada a l’any
Forns de llenya per pizzeries 4 vegades a l’any

* Normes de prevenció d’incendis (R.O. 341/1999)