NETEJA DE TURBINA EXTRACTORA

Serveis

La turbina extractora és l’element del sistema encarregat d’extreure els fums de la cuina cap a l’exterior.
És un altre element crític en la seva neteja integral, ja que si no està en plenes condicions tenim risc d’incendi i d’un major consum energètic.