NETEJA DE FILTRES

Serveis

Els filtres són els elements de l’extracció que més s’embruten i per tant que més mantenimentrequereixen.

A través d’una màquina d’ultrasons i amb l’ajuda d’un detergent específic realitzem laneteja per implosió sobre les superficíes del filtre deixant-los en molt poc temps com a nous.

NORMATIVA A  APLICAR:

  • RD 314/2006, de 17 de març per el que s’aprova el CTE (Còdi Tècnic de l’ Edificació)
  • tabla
  • Complir amb les normes de prevenció d’incendis: Document bàsic SI de seguretat en cas d’incendi(Document inclòs en la Part II del Codi Tècnic de l’Edificació). Segons la seva taula 2.1 Classificació derisc segons potència de cuina instal·lada.
  • Complir el RD 1027/2007 *RITE (Reglamento Instal·lacions Tèrmiques en Edificis) i la sevamodificació RD 238/2013